5. Col·laboració en xarxa

5.1. Introducció

Després d’analitzar els mitjans socials, en el punt anterior, com a instruments privilegiats per a la comunicació, resulta especialment engrescador fer referència al treball col·laboratiu, atès que permet generar valor des d’una cultura de compartir (sharisme), tot sumant esforços a partir de les aportacions individuals per assolir una fita comuna. Podem crear de manera col·laborativa en xarxa a través dels wikis o dels documents compartits en línia, i treure profit de la computació en el núvol o per mitjà del crowdsourcing (proveïment participatiu), que fomenta la participació de la comunitat d’usuaris en un producte o negoci.