4. La comunicació social. Social media

4.6. Xarxes socials segons el format del contingut: Instagram, YouTube, Pinterest

4.6.1. Introducció

En els apartats anteriors hem analitzat els llocs de xarxes socials horitzontals i generalistes més destacats (Facebook i el servei de microblogging Twitter), i la xarxa social professional LinkedIn. Podríem haver-ne esmentat molts més, però ens hem centrat en aquells que posseeixen més usuaris i en el seu interès en l’àmbit de la comunicació. En la classificació d’Escalona (2014, pàg. 115 i ss.), apareix la referència als serveis basats en continguts, en els quals l’usuari pot generar continguts escrits o multimèdia per compartir-los amb altres usuaris. Un dels trets més rellevants d’alguns d’aquests serveis és que el contingut pot estar disponible per a tothom sense haver de disposar d’un perfil i que el format és el que marca la diferència. En aquest grup podem fer referència a YouTube, Vimeo (vídeos), Instagram, Pinterest i Flickr (fotografies), i Slideshare o Slideboom (presentacions multimèdia). N’analitzem les tres més destacades.