6. Les comunitats virtuals

6.1. Introducció

El concepte de comunitat és ja clàssic en l’àmbit de la sociologia. Amb l’arribada d’Internet, però, es fa necessari reformular-lo per entendre de quina manera es defineixen les relacions socials en el ciberespai i les diverses formes d’identitat. També apareixen les comunitats virtuals. En aquest context, en podem distingir diferents tipus, dels quals analitzarem fonamentalment dues: les comunitats de pràctica, en les quals es comparteix l’experiència professional, i les comunitats d’aprenentatge, basades en la construcció col·laborativa del coneixement.