5. Col·laboració en xarxa

5.6. Els documents compartits en línia

Entre els serveis que formen part de la computació en el núvol trobem els documents compartits en línia, de gran valor per al treball col·laboratiu, atès que ofereixen nombroses opcions (moltes d’elles presents en els wikis) per editar en un mateix document, amb informació molt detallada de les aportacions de cadascú i moltes possibilitats de compartir. A banda del Dropbox, sobre el qual hem parlat en el punt anterior i que en aquest aspecte d’edició col·laborativa és força limitat, destaquem sobretot Google Drive, que és un servei d’emmagatzematge d’arxius (en aquest sentit, també es pot instal·lar en el nostre equip per tenir els arxius alhora en local i en el servidor) però que posseeix un seguit d’aplicacions associades (en l’entorn corporatiu, formen part de Google Apps), que aporten funcions destacades per al treball en equip. Principalment són:

  • Documents (Google Docs): processador de textos des del qual editem els documents i podem oferir a altres usuaris la possibilitat de visualitzar-los, editar-los o afegir-hi un comentari. També podem crear un enllaç per compartir i altres opcions avançades. A part de les diferents opcions de format disponibles, hi ha complements de tercers per enriquir la nostra experiència en línia. En el treball col·laboratiu són molt importants els comentaris i l’avantatge és que no cal desar diferents versions d’un mateix document, atès que es van desant automàticament i es poden recuperar amb l’historial de versions, en el qual apareix l’hora i l’autor o autora de cada actualització, sempre permetent-nos la restauració de la versió desitjada. També hi ha el xat per parlar amb els altres col·laboradors del document.
  • Fulls de càlcul (Google Spreadsheets): gestor de fulls de càlcul amb similars opcions per al treball en equip.
  • Diapositives (Google Slides): amb aquesta aplicació creem en col·laboració senzilles presentacions multimèdia que després podem executar en línia.
  • Formularis (Google Forms): la creació de formularis ha esdevingut molt intuïtiva amb aquesta eina, que ens permet editar els formularis amb un grup de treball a partir de diferents opcions de disseny, enviar-lo i obtenir una representació gràfica de les respostes de manera immediata. Es poden crear també exàmens i donar puntuació a les diferents qüestions.

Pregunta de formulari de Google amb l’opció de crear exàmens

Serveis similars a les aplicacions de Google són les de Microsoft Office Online (amb Word, Excel i PowerPoint, entre d’altres) i Zoho Docs, que fins i tot inclou la creació de wikis. Des del programari lliure, Open 365 aplega en el núvol les aplicacions de Libre Office (Writer, Calc i Impress), incloent la versió en línia del programa de retoc d’imatges Gimp.

Aplicacions de l’Open 365

A manera de síntesi, les possibilitats de col·laboració amb les diferents modalitats de documents en línia són enormes, pel fet que ofereixen als usuaris un entorn de gran senzillesa des del qual es poden avançar els projectes amb fluïdesa i amb la seguretat de disposar en tot moment dels avantatges de la computació en el núvol i de l’asincronia: el nostre projecte es veurà enriquit per les aportacions de tothom sense necessitat de coincidir en el temps. Unes eines que, juntament amb els wikis, són imprescindibles per generar bones sinergies en el treball d’equip.