5. Col·laboració en xarxa

5.3. Creació col·laborativa a la Xarxa: els wikis

Un wiki (paraula que prové del hawaià wikiwiki, que significa «ràpid») és un lloc web col·laboratiu que pot ser editat pels usuaris de forma ràpida i senzilla. El wiki més conegut, sens dubte, és la Wikipedia (Viquipèdia en la versió catalana). Presenta les següents característiques:

  • És un lloc web format per pàgines wiki editables lliurement de forma col·laborativa.
  • Les pàgines estan connectades per mitjà d’hipervincles i a través d’un menú de navegació.
  • Utilitza un codi concret de marcat que pot ser editat en format text i enriquit.
  • Presenta un historial de revisions amb totes les modificacions realitzades en els continguts.
  • Es pot restaurar a una versió anterior.
  • Es pot identificar cadascun dels usuaris que realitza els canvis.
  • L’intercanvi d’informació és constant en el treball en equip, treu profit de l’asincronia.

Malgrat que l’ús dels wikis per part dels usuaris és inferior que el dels blogs, són molt interessants pedagògicament ja que permeten la col·laboració en projectes grupals i es pot fer un seguiment de les intervencions de cadascú. En aquest sentit, com els blogs, han estat incorporats a entorns virtuals educatius com el Moodle i també han tingut presència a les aules de la UOC. En els darrers temps, però, s’ha imposat la major senzillesa dels documents de Google, que també poden ser editats de manera col·laborativa i integrar-se en projectes d’equip.

Com a exemples de sistemes de publicació de wikis tenim MediaWiki i XWiki.