2. Comunicació digital: origen i evolució

2.4. L’evolució de la Web

2.4.2. Entre la Web 1.0 i la Web 2.0

L’arribada de la Web 2.0 ha representat un canvi de paradigma en la concepció de la Xarxa que suposa el trànsit de la Web de les dades a la de les persones, un escenari d’interacció entre les eines i les aplicacions, per una banda, i la manera com ens comuniquem i ens relacionem, per una altra. Igualment, és el pas de les pàgines exclusivament de lectura a aquelles en què es combina la lectura amb l’escriptura, d’acord amb el concepte d’autopublicació en web propi dels blogs, les wikis, el microblogging i les xarxes socials.

Un dels canvis més remarcables és la mutació que es produeix en els llocs web personals, que evolucionen des de les pàgines tradicionals, estàtiques i poc actualitzades, als blogs, pàgines dinàmiques organitzades cronològicament i que admeten comentaris, i als llocs de xarxes socials, que integren aquest dinamisme amb la incorporació de noves eines en una mateixa plataforma.

El pas de la publicació a la participació és també digne d’esment, així com l’aparició de les wikis com a eines que fan possible la modificació perpètua per part dels usuaris (Wikipedia). Altres novetats són les comunitats fotogràfiques (Flickr, Pinterest), que funcionen de manera semblant als blogs (amb sindicació de continguts, de tal manera que es poden llegir a través de programes lectors de fonts RSS) o els marcadors socials, on s’ordenen les pàgines preferides a través d’un sistema de folksonomia (Delicious, Diigo).