3. La comunicació personal

3.4. Els sistemes de missatgeria electrònica: SMS, WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook Messenger

3.4.5. Facebook Messenger

El lloc de xarxes socials Facebook va implementar un servei de missatgeria instantània per poder establir comunicació sincrònica amb les amistats. Facebook Messenger inicialment no disposava d’aplicació independent, fins a l’any 2011, quan es va llançar per a dispositius mòbils. Actualment, ambdues aplicacions funcionen per separat. Empra el protocol de codi obert MQTT i actualment compta amb 900 milions d’usuaris actius (2016).

Des d’aquesta aplicació, a més dels xats de text, podem fer fotos, compartir imatges, emoticones, enregistrar àudio, compartir GIF animats, la nostra ubicació i connectar altres aplicacions amb funcions diverses (des de stickers personalitzats fins a fitxers de Dropbox). Podem fer trucades i videotrucades i crear grups, de manera similar a les altres aplicacions que hem estudiat. L’interès del Messenger de Facebook és que ens obre a la interacció síncrona amb contactes que potser no tenim a les altres app esmentades, i que ens poden ser útils quan necessitem una resposta àgil i ràpida.

Missatge i opcions del Facebook Messenger (iPad)