4. La comunicació social. Social media

4.4. Xarxes socials: classificació i exemples. Les xarxes socials generalistes (Facebook, Twitter)

4.4.1. Introducció

Els llocs de xarxes socials es concreten en serveis d’Internet, anomenats serveis de xarxes socials (en anglès, social network sites), que s’especialitzen en permetre relacions entre les persones (De Haro, 2010, pàg. 38), i que tenen com a principal objectiu l’addició dels membres i esdevenir agent social.

Quant a les xarxes socials, les podem dividir inicialment en dos tipus, segons la taula següent:

Analògiques (offline) Relacions socials en què no intervenen sistemes electrònics (exemple: la xarxa d’amics d’un matrimoni).
Digitals (online) Tenen lloc per mitjà de sistemes electrònics i es concreten en llocs web. Es divideixen en:

  • Xarxes socials horitzontals: són genèriques i s’adrecen a tota mena d’usuaris. No tenen un contingut predeterminat. Exemples: Facebook, Twitter.
  • Xarxes socials verticals: posseeixen un contingut específic, cerquen gent amb interessos similars. En trobem les professionals (LinkedIn), de lleure (Last.FM), fotogràfiques (Instagram, Pinterest, Flickr), etc.

En aquest apartat ens centrarem en els llocs de xarxes socials horitzontals o generalistes, i analitzarem les dues més importants: Facebook i Twitter, encara que la segona és, pròpiament i des d’un punt de vista tècnic, un servei de microblogging.