4. La comunicació social. Social media

4.5. Xarxes socials professionals: LinkedIn

Està orientada als negocis i a la recerca de feina, per això es considera una xarxa social professional. Fundada per Reid Hoffman, va ser presentada el 2003 i en els seus inicis era una plataforma de networking dedicada a la captació de talents. Microsoft anunciava la compra de LinkedIn el mes de juny de 2016.

Permet als usuaris registrats mantenir contacte amb altres usuaris normalment vinculats a la seva vida professional (aquests vincles s’anomenen «Contactes»), encara que també es poden afegir per amistat. Podem compartir el nostre currículum per cercar feina i altres empreses, també amb implantació a la xarxa, poden consultar-lo. Alhora, podem formar grups de treball, fer-hi debats i donar visibilitat a la nostra web, així com a la nostra activitat en blogs i altres xarxes com Twitter.

Podem dividir aquesta plataforma en diferents parts:

  • Inici: veiem les publicacions dels nostres contactes i també suggeriments de gent que podríem conèixer, grups en els quals ens podríem inscriure, informació de la nostra xarxa, etc.
  • Perfil: aquí és especialment rellevant, atès que presenta les nostres dades personals, la trajectòria personal i acadèmica, els idiomes, etc. Apareixen els nostres contactes i grups.
  • Xarxa: accés als nostres contactes, amb opció d’ampliar-los. Classificació per empreses, etiquetes, ubicacions, sectors, etc.
  • Llocs de treball: tenim un cercador de llocs de treball, suggeriments i feines relacionades amb els contactes de la nostra xarxa. Els contractadors també poden contactar amb els candidats més adients.
  • Interessos: en relació amb les empreses, l’educació, els canals d’informació i els grups.
  • Serveis comercials: espai relacionat amb la selecció de personal (anunciar una feina, publicitar, etc.).
  • Possibilitat de contractar el servei Premium de pagament.

Logo de LinkedIn

Juntament amb Xing, es tracta de la xarxa social professional amb més implantació i és un bon espai per gestionar la nostra presència en l’aspecte laboral, tant per als emprenedors com per als treballadors per compte d’altri. Ofereix diferents possibilitats de compartició dels continguts (amb contactes, grups i persones concretes) i és un bon aparador de la nostra marca personal. A títol comunicatiu, és important restringir les aportacions a temes professionals i cal actualitzar-la sovint en funció de tot allò que podem afegir al nostre currículum.