4. La comunicació social. Social media

4.3. Fòrums i blogs

4.3.1. Els fòrums de discussió

Derivats dels sistemes de notícies BBS (Bulletin Board System) i Usenet, que van aparèixer a finals dels 70, els fòrums de discussió, que encara avui gaudeixen de gran rellevància, constitueixen llocs web de caràcter asíncron en els quals participen els usuaris, els quals publiquen missatges sobre un tema determinat tot creant fils de conversa. Sempre es poden obrir nous temes de discussió que tindran més vigència en funció dels usuaris implicats en la participació. Els fòrums s’ordenen en categories i cadascun d’ells s’estructura en temes. Les respostes es mostren cronològicament, de les més antigues a les més modernes.

Tècnicament, es poden crear fòrums en línia gratuïts o bé allotjar-los en un servidor. Són creadors de comunitat, en la mesura que poden fomentar el sentit de pertinença, i s’hi poden trobar diferents rols:

 • L’administrador: accedeix a totes les funcions de moderació, autoritza l’accés dels usuaris, crea fòrums i subfòrums i atorga permisos.
 • Els moderadors: gestionen temes de conversa en els fòrums, tanquen temes si aquests no tenen a veure amb els continguts proposats, tenen cura de la conducta dels usuaris i esborren aquells missatges no pertinents.
 • Els usuaris: poden ser actius (participen amb les seves opinions i afegeixen informació, són proactius i contribueixen al diàleg) o passius (accedeixen regularment a les converses i treuen profit de la informació compartida per altres usuaris).

Hi ha un argot propi dels fòrums, d’acord amb el tarannà dels usuaris. Aquest es pot exposar en els termes següents:

 • Arqueòlegs: usuaris que reviuen publicacions antigues.
 • Fake: usuaris que es fan passar per altres persones.
 • Leechers: usuaris que s’aprofiten dels altres.
 • Lamer: usuari que, tot i portar temps en el fòrum, segueix essent considerat un incompetent.
 • Newbies: nouvinguts al fòrum i que poden cometre errades de principiant.
 • Offtopic: tema que no té a veure amb el contingut que s’està tractant.
 • Post (aplicat a moltes altres eines): publicació realitzada en el fòrum, com a obertura del fil de conversa o com a resposta.
 • Spam: missatges publicitaris no desitjats.
 • Titelles: usuaris inscrits en el fòrum dos o més cops, fent-se passar per diferents persones.
 • Thread: fil de conversa o tema.
 • Trolls: usuaris que boicotegen el funcionament normal del fòrum, per diversió o per discrepàncies amb altres usuaris o amb els continguts.

L’estratègia comunicativa en els fòrums de discussió ha de tenir presents una sèrie d’elements, que són especialment fecunds en l’entorn educatiu, tal com reconeix Alcalá (2016, pàg. 17 i ss.). Hem de tenir clar que el fòrum és un espai on intercanviem informació, és a dir, aportem continguts que poden ser d’interès per a la resta d’usuaris, que han de comprometre’s a fer el mateix, tot i que sovint adopten una actitud passiva. Alhora, cal generar debat, diàleg i comunicació, compartir experiències i mantenir una comunicació fluida, tot obrint fils de conversa o responent els existents. Alcalá (2016) insisteix també que es tracta d’un espai de socialització, incentivat per la interacció, i no bandeja el treball col·laboratiu, a través de tasques en grup i cooperatives que contribueixen a augmentar la motivació dels participants. Hem d’evitar els malentesos o dobles sentits i ser molt curosos en el tracte. També cal que ens centrem en el tema de debat i defugim duplicar fils de conversa o generar-ne de forma arbitrària. Pot resultar incòmode adjuntar arxius, ja que això pot afectar l’espontaneïtat de la comunicació.

Pàgina inicial dels fòrums de WordPress

Com a estudiants de la UOC disposeu dels fòrums de l’aula, d’entre els quals alguns tenen un caràcter més informal, i també els emprareu per dur a terme debats acadèmics. En el material Orientacions sobre els debats virtuals s’inclouen unes normes de participació en el debat en relació amb la forma dels missatges, el seu contingut, el grau d’interacció i el seguiment del debat.