3. La comunicació personal

3.5. Els sistemes híbrids de videoconferència i missatgeria: Skype i Hangouts

3.5.1. Introducció

Per cloure aquest apartat farem una breu referència a dues aplicacions que adquireixen un valor afegit per les seves possibilitats en l’àmbit de la videoconferència. Si bé en els casos anteriors es parteix d’una comunicació via text i es redueix a una conversa textual amb l’eventual inserció de mitjans, en aquests sistemes la comunicació en àudio i vídeo és el punt fort, tot exigint un grau més elevat de treball col·laboratiu. Aquestes eines, malgrat que es poden emprar en la comunicació d’un a un, s’obren a la comunicació grupal i fins i tot (com veurem amb Hangouts) a la difusió pública.