4. La comunicació social. Social media

4.1. Introducció

Anomenem «mitjans socials» (més coneguts per l’expressió anglesa social media) aquelles plataformes comunicatives en línia que se centren en la interacció social (amb vincles més o menys estables) i on el contingut és creat majoritàriament pels usuaris (autopublicació en web). Segons Kaplan i Haenlein (2010, pàg. 61), es tracta d’aplicacions que permeten crear contingut que els usuaris intercanvien. En el paradigma de la Web 2.0, com hem vist en el primer apartat d’aquest material, és fonamental la creació i l’intercanvi dels continguts que van generant els usuaris. Els mitjans socials introdueixen una nova forma de comunicar que es diferencia de la comunicació personal per l’abast i la influència que poden arribar a tenir els continguts compartits. Aquí ja no ens trobem amb una comunicació d’un a un, sinó d’un a molts, per la qual cosa resulta imprescindible conèixer les normes de funcionament d’aquestes aplicacions, així com la seva configuració de privacitat i la nostra forma de mostrar-nos davant una audiència multiforme.