2. Comunicació digital: origen i evolució

2.4. L’evolució de la Web

2.4.3. Més enllà de la Web 2.0

L’evolució de la Web ens ha de dur al que molts experts han anomenat Web 3.0 o Web semàntica, que hauria de portar més lluny el control per part de l’usuari, tot facilitant l’accés de les persones a la informació des de qualsevol dispositiu. Les pàgines web han de ser més comprensibles per a les màquines i així aquestes podran realitzar diferents accions estandarditzades. A través de les metadades, les cerques seran més eficients i podrem obtenir respostes intel·ligents per part de les màquines.

Siri, assistent personal d’Apple

Font: <https://www.flickr.com/photos/topgold/6965684863>.

Tanmateix, assistim a una millora del programari d’intel·ligència artificial, com és el cas dels assistents personals que s’integren en els telèfons intel·ligents i les tauletes. Un exemple és Siri, d’Apple, que processa el llenguatge natural per respondre preguntes i fer recomanacions. Fins i tot pot personalitzar les cerques web i adaptar-se a les preferències de cada usuari. També ho podem veure en els teclats predictius, que van aprenent en funció de les rutines d’ús. L’aprenentatge per part de les màquines és, doncs, el següent repte. Amb l’Internet de les Coses, la possibilitat d’interconnexió entre els objectes de la nostra vida quotidiana ens oferirà noves formes de processar la informació i de facilitar el nostre benestar.