3. La comunicació personal

3.1. Introducció

En els processos de comunicació que duem a terme a la Xarxa es poden establir diferents estratègies, de les quals es derivarà un bon ús de les eines que tenim al nostre abast. En primer lloc, analitzarem les estratègies de comunicació personal, que són aquelles que es relacionen amb els missatges que enviem o rebem d’altres persones i en els quals no s’expliciten els vincles socials, poden ser formes de comunicació d’un a un o d’un a molts, però que originàriament van servir per establir una comunicació directa amb una altra persona. Com a exemples, tenim el correu electrònic (de llarg recorregut en la història d’Internet) o els sistemes de missatgeria electrònica (el WhatsApp seria el més utilitzat). El correu electrònic és un sistema asíncron, és a dir, que no cal coincidir en el temps, mentre que la missatgeria tendeix a la sincronia, malgrat que aquestes distincions, en els temps que corren, semblen ser obsoletes atesa la complexitat de l’ecosistema d’aplicacions que emprem cada dia. Al llarg d’aquest apartat, a més de les estratègies, incidirem en les aplicacions més habituals.